CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Nasza oferta obejmuje kompleksowy nadzór nad przebiegiem procesu utrzymania ruchu maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych oraz szeroki zakres prac diagnostycznych i modernizacyjnych. Zajmujemy się kompleksową obsługą serwisową linii produkcyjnych wraz z zarządzaniem magazynem części zamiennych. Mamy doświadczenie w utrzymaniu ruchu zarówno linii w pełni zautomatyzowanych, jak i wymagających operatora. Serwisujemy maszyny, których działanie oparte jest na sterownikach PLC. Zajmujemy się tworzeniem nowych i modernizacją starych programów opartych na tych sterownikach wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Celem naszej pracy jest zapewnienie Klientowi poczucia bezpieczeństwa i możliwości skoncentrowania się na tym, co stanowi dla niego „core business” oraz wzrost zyskowności a przez to wzrost wartości firmy dla jej właścicieli. Nasze usługi dają Klientowi wymierne korzyści w postaci redukcji kosztów utrzymania ruchu i zwiększenia efektywności wyposażenia produkcyjnego. Uzyskuje się to poprzez:

- zminimalizowanie strat wynikających z przestojów produkcyjnych,
- zmniejszenie liczby usterek,
- wydłużenie okresu eksploatacji maszyn,
- uniknięcie wydatków inwestycyjnych lub ich redukcję,
- zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Koszty utrzymania ruchu mają bezpośredni wpływ na zysk firmy. Jeśli przyjąć, że mogą stanowić równowartość 5% wartości sprzedaży i nastąpi 20% ich redukcja to marża a co za tym idzie zysk poprawi się o jeden punkt procentowy. Aby osiągnąć podobny rezultat firma o sprzedaży 100 mln zł musiałaby wygenerować dodatkowo 10 mln zł sprzedaży (przy założeniu że marża procentowa wynosi 10% i wzrost sprzedaży może być realizowany bez dodatkowych narzutów). Taki sam wynik można uzyskać oszczędzając 1 mln zł w kosztach utrzymania ruchu. Współpracujący z nami klienci mogą oczekiwać informacji, gotowych rozwiązań oraz know-how w zakresie: - przekształcenia utrzymania ruchu w centrum zysku zarządzającym majątkiem produkcyjnym, - zarządzania procesami i wyposażeniem w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji kosztów, - opracowania i wdrożenia najwyższych standardów utrzymania ruchu, strategii zarządzania majątkiem i nowoczesnych narzędzi, - dostarczania specyficznej dla gałęzi przemysłu wiedzy i ekspertyz, - wykorzystania istniejących teorii i systemów dopasowanych do warunków Klienta m.in. RCM, TPM, FMECA, PM, CBM, CMMS.

LUDZIE NASZĄ NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ

Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynierów, automatyków i serwisantów o wysokich kwalifikacjach. Jednocześnie ciągle podnosimy poziom ich kwalifikacji poprzez zapewnienie im uczestnictwa w szkoleniach na najwyższym poziomie. W zależności od potrzeb Klienta możemy również przejąć jego dotychczasowe służby, które po outsourcingu poddamy intensywnemu szkoleniu. Nasi klienci uzyskuja dzięki temu dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów szkoleń i optymalizacji procesów szkolenia.

POWÓD DO DUMY

Jesteśmy dumni, że naszym klientem od kilku lat jest jedna z najbardziej innowacyjnych i wymagających firm na świecie - DELL, dla której świadczymy kompleksową usługę utrzymania ruchu oraz zarządzania magazynem części zamiennych w fabryce w Łodzi. Naszym partnerem jest malezyjska firma o zasięgu globalnym PENTAMASTER, która dostarczyła, zamontowała i uruchomiła linie produkcyjne i przekazała nam niezbędne know- how w zakresie ich obsługi.